Met de verkoop van producten met een menselijk verhaal wil People Made de sociale economie en arbeidszorg beter bekend maken bij het grote publiek. Samen met de partners streeft People Made ernaar om rendabel, sociaal verantwoord en duurzaam te zijn.

Nota 21.02.2021 >

Sterkhouders People Made

Sociale economie Provincie Vlaams-Brabant / Welzijnskoepel West-Brabant / Stad Leuven / Haviland / IGO / Tienen / Halle / (wie nog)

Werkgeverschap

Oostrem vzw

Partners People Made (2019)

Sint-Annendael Grauwzusters / Alvinnenberg / Apojo / Atelier Schepsels / Ave Regina / Begeleid Wonen Leuven / BUSO Woudlucht / Casa Magnolia / Centrum Ganspoel / Crazyclage / DAC De Start / DAC ’t Net / De Oogst / NetwerkWonenPlus / De Sluis / De Vlaspit / De Winning / Den Ateljee / Den Diepen Boomgaard / Den Travak / Hestia / Het Roerhuis / Homevil / IGO / IN-Z / KIDS / Wolfsdonk / Koepel vzw ’tRede / De Kringwinkel Hageland / De Kringwinkel ViTeS / Martine Van Camp / Ons Tehuis Brabant / Oostrem / Pro Natura / Trashdesign.be / 't Vilvoords Zilverpunt / Velo / De Wroeter / Wonen en Werken / Zorgcentrum Siddartha / Zorggroep Sint-Kamillus

Website en sociale media

https://www.peoplemade.be
https://www.facebook.com/PeopleMade.echtwaar

https://www.instagram.com/peoplemadeechtwaar

  Sociaal, duurzaam en circulair

  Met de verkoop van producten die gemaakt zijn door mensen uit de arbeidszorg, streeft People Made naar economische verbetering (profit), met respect voor de sociale kant (people) en binnen de ecologische grenzen (planet). 

  De partners van People Made leggen zich toe op diensten en producten die de maatschappij en de planeet ten goede komen. De kern van hun missie is immers het realiseren van een sociaal doel. Als pioniers beantwoorden ze aan sociale en milieubehoeften. 

  People Made wil de transitie naar een circulaire economie stimuleren door samen met de partners op zoek te gaan naar een efficiënt en slim materiaalgebruik, met de voorkeur voor herbruikbare grondstoffen. Door de logistieke systemen te verduurzamen.

  Doelstellingen doorstart People Made

  • Sociale economie en arbeidszorg beter bekend maken bij het grote publiek
  • Opzetten van een digitaal platform met o.a webshop voor de verkoop van PM producten
  • Openen en uitbaten van fysieke (pop-up) verkooppunten in Vlaams-Brabant voor PM producten
  • Een professionaliseringstraject i.s.m de Creativity cluster van SmartHub Vlaams-Brabant
  • People Made Circulair: transitie naar circulaire economie stimuleren - 
  • Een verdienmodel om de continuïteit van People Made te verzekeren
  • Versterken van het bestaande netwerk en nieuwe samenwerkingen opzetten
  • People Made kwaliteitslabel

  Tijdlijn

  Fase 1: 1 februari t.e.m 31 december 2021

  • kennismaking en uitrol netwerk van sterkhouders en partners
  • inventariseren van bestaande info en middelen bij ERSV
  • overdracht project van ERSV naar Oostrem vzw 
  • opzet overlegstructuur sterkhouders People Made
  • bepalen en bestendigen van financiële middelen (financieel plan)
  • oproepen projectsteun: KBS, EFS, ...
  • activeren van website en sociale kanalen People Made
  • opzetten en uitbating Digitaal platform People Made
  • hernieuwen van partnerovereenkomsten
  • logistieke keten duurzaam uitwerken
  • opstart professionaliseringstraject
  • fysiek verkooppunt bij partner tijdens eindejaarsperiode in West-Brabant en Oost-Brabant 

  Fase 2: 1 januari t.e.m 31 december 2022

  • bestendigen fysiek verkooppunt bij partner in West-Brabant en Oost-Brabant
  • nieuwe fysieke verkooppunten in deelnemende steden en gemeenten
  • onderzoek naar verdienmodel en verzelfstandiging van organisatiestructuur

  Fase 3: vanaf 2023

  • verzelfstandiging van People Made